Tarieven

De kosten voor fysiotherapie hangen grotendeels af van de manier waarop je bent verzekerd. Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering met een dekking voor fysiotherapie. Een deel betaalt fysiotherapie zelf. Personal Fysio heeft een overeenkomst met alle zorgverzekeraars. De consulten worden vergoed conform de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. Voor een uitgebreide uitleg, kijk op https://www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd/

Als je geen aanvullende verzekering hebt en je kunt geen aanspraak maken op vergoeding vanuit de basisverzekering, gelden de volgende tarieven:

Diagnostiek

Therapie en Training

 • Therapie en Training consult      €   38,50 *
 • Oedeemtherapie                               €   50,00 *   
 • Oedeemtherapie aan huis            €   65,- *   

Preventie

 • PreP Profiel                                          €   77,50  BTW vrij

Scholing

 

*  De kosten worden volledig of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekering. Vraag aan je Personal Fysio of je zelf moet bijdragen.

 

Betalingsvoorwaarden 

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 4. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.